Wat is een klankhealing?

healing concert

Bij een klankhealing word je omringt door klankschalen en meegevoerd door stem, fluit, drum en handpan. In een veilige zachte sfeer wordt er verbinding gemaakt met het geluid.  Met de diepe helende trilling van geluid.


Klanken zijn een veld van trilling en ook wij bestaan uit trilling. De klank-healing door de schalen en zang is een oude vorm van heling. Zo kunnen klanken op verschillende niveaus inwerken en hun werking doen waar nodig. “Je lichaam neemt de trillingen van de zware en lichte tonen op. Dit is onder andere goed voor je hersenen en het zenuwcentrum en het ontspant” Daar waar ontspanning kan zijn, kan heling plaatsvinden.

Zo ontstaan er door de trilling verbindingen in het lichaam, die kunnen helen en ontspannen..