Is jouw kind boos?

Als je op het plaatje klikt kom je op mijn klankopnames. Marlies Galama op Spotify

Is jouw kind vaak boos en weet je niet zo goed wat je daarmee aan moet? Als kindercoach help ik kinderen met die emotie om te gaan.

Kinderen kunnen gedurende de dag veel boosheid ontwikkelen door de dingen die ze meemaken: bijvoorbeeld eisen die gesteld worden vanuit school, de situatie thuis die niet ontspannen verloopt of contacten met andere kinderen die niet fijn verlopen.

Boosheid is gedrag dat je kan zien als het topje van de ijsberg. Het is het zichtbare deel van minder zichtbare gevoelige processen. Als je als ouder alleen reageert op de woedeaanval van je kind, negeer je dus eigenlijk de beweegredenen en de diepere gevoelens. Want boosheid ontstaat vrijwel nooit zomaar. En als we boosheid als gedrag bestempelen dan is het goed om te weten dat achter elk gedrag een (vaak positieve) intentie schuilt. Het kind heeft er een bedoeling mee, wil er iets mee bereiken. Boosheid is een uiting, een ontlading van emoties.

Het is goed wanneer je kind zelf om kan gaan met lastige situaties en de emoties die daarbij komen kijken. Dit is hoe je als ouder je kind hierbij kan helpen!

Tip 1. Luister

Laat je kind vertellen wat er gebeurd is, probeer te luisteren zonder een oordeel uit te spreken. Troost je kind indien nodig. Vul niet in en veroordeel niet door dingen te zeggen als bijvoorbeeld “Jij zal ook wel wat gedaan hebben dat die ander niet leuk vond”. Niet praten als je kind nog boos is. Stel wel vragen om het verhaal helder te krijgen en help met het ordenen van de gebeurtenis door verder te vragen: “Wat gebeurde er eerst en daarna en daarna?”

Tip 2. Helpen begrijpen

Ga samen met je kind kijken naar oorzaak-gevolg. “Wat deed jij waarop die ander reageerde?” En wat gebeurde er toen? Of “Hoe voelde je je toen dat gebeurde” en “Wat gebeurde er daarna, wat deed je?” Als je kind nog te jong is om dit soort vragen te beantwoorden, dan mag je ze best vanuit een vragende toon een beetje invullen voor je kind. Bijvoorbeeld: “Ik kan me voorstellen dat jij het niet leuk vond dat je niet uitgekozen werd bij dit spel en dat je daar boos van werd, klopt dat?” “Of misschien voelde je je wel heel erg teleurgesteld en verdrietig, klopt dat?”

Het kan zomaar gebeuren dat je er samen met je kind achter komt dat het eigenlijk helemaal niet boos is, maar dat een andere achterliggende emotie de reden is van het zichtbare gedrag.

Tip 3. Zoeken naar de oplossing

Wat kan je de volgende keer anders doen in zo’n situatie? Het is belangrijk dat je je kind de ruimte geeft om zelf oplossingen te verzinnen, hiermee leer je je kind zelf om te gaan met lastige situaties.Natuurlijk mag je best een beetje helpen in het zoeken naar oplossingen, maar zorg er in ieder geval voor dat je kind het gevoel heeft zelf een oplossing verzonnen te hebben. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en voor het ontwikkelen van de autonomie van het kind.

Tip 4. Normaliseer

Boos zijn is heel normaal en iedereen is wel eens boos. Boosheid is een emotie en emoties komen en gaan: niemand is de hele dag heel boos, of heel blij of heel verdrietig. Uiteindelijk vervagen emoties en worden vervangen door andere emoties. Wel komen steeds dezelfde emoties in golfbewegingen terug. Keur de boosheid van je kind dus niet af. Boos zijn mag.

Leg uit dat het uiten van boosheid, waarbij je een ander pijn doet, niet oké is. Slaan, bijten, hysterisch gillen is is niet oké. Hoe wordt je goed boos? Ga samen op zoek naar manieren om de boosheid op een fijnere manier een plekje te geven , of weg te laten gaan. Misschien is het fijn om even een rondje te rennen buiten of om met een skippybal te voetballen.

Tip 5. creatief met de boosheid omgaan.

Veel kinderen kunnen emoties af laten vloeien en worden rustig van tekenen. Wanneer kinderen niet in staat zijn om hun emoties met woorden te uiten, is het wellicht dus een goede manier om hier door middel van creativiteit uiting aan te geven. Laat je kind de intensiteit van bijvoorbeeld de boosheid duidelijk maken, zonder dat het hoeft te zoeken naar woorden en ga tekenen! Tekenen is ook heel goed in te zetten om uiting te geven aan verdriet. En om het onbewuste te ontladen. Het kan gevoelsmatig bevrijdend werken.